BRC

Brabant Robot Challenge

In de slimme maakregio Noord-Brabant zullen de effecten van robotiseren zich vermoedelijk eerder en op grotere schaal voordoen dan in de rest van Nederland.

Voor een samenleving met robots is niet alleen technische kennis nodig, maar moet ook gebruik worden gemaakt van sociaal wetenschappelijke, economische juridische en ethische inzichten. In 2017 zijn vier Brabantse hogere onderwijsinstellingen gestart met de Brabant Robot Challenge om haar studenten voor te bereiden op deze robotiseringslag in met name de zorgsector in de vorm van het uitvoeren van een praktijkopdracht bij een bedrijf of instelling, tezamen met het volgen van lezingen vanuit diverse invalshoeken.

Belangstellenden die ook meer willen weten van robotisering in de zorgsector zijn van harte welkom om deze lezingen op 26 maart, 9 april, 7, 28 mei en 6 juni bij te wonen. Op 6 juni vinden tijdens Vision, Robotics & Motion de eindpresentaties van de studententeams plaats. 

Meer informatie over de challenges vanuit zes bedrijven en instellingen dit jaar en aanmelden voor de lezingen via www.brabantrobotchallenge.nl.