Holland Robotics logo

Holland Robotics Congres op 6 juni 2018

Over Holland Robotics

Holland Robotics is een landelijke roboticabeweging, die ervoor zorgt dat de roboticakennis in Nederland maximaal wordt benut. Een nationaal samenwerkingsverband tussen industriële spelers en wetenschapsinstellingen uit de Nederlandse hightechsector. Deze krachtenbundeling heeft als belangrijkste doel de internationale concurrentiepositie te verstevigen. Initiatief van branchevereniging High Tech NL. 

Holland Robotics Congres

Aanleiding van het Holland Robotics Congres is het op 18 januari gepresenteerde position paper aan Bertholt Leeftink, directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat namens 18 toonaangevende industriële spelers en wetenschapsinstellingen. Dit congres heeft als doel om breder draagvlak te creëren en ideeën en mogelijkheden te delen voor toepassingen in de verschillende sectoren. 

Het position paper ‘Kansen voor de Nederlandse robotica - Samen investeren in toepassingsgerichte R&D’ beschrijft de kansen en de mogelijkheden die de Nederlandse industrie ziet om Nederland tot koploper te maken op robotica gebied. Met het position paper wordt de noodzaak uiteengezet nu te investeren in robotica om binnen 5 a 10 jaar deze onderscheidende koppositie in te nemen. Een koppositie waarmee business wordt gegenereerd, banen worden gecreëerd en de topsectoren zich verder ontwikkelen.”

Holland Robotics stelt een programma voor waarin industrie, eindgebruiker en onderzoeker samenkomen. Een aanpak waarin de 5 topsectoren met de grootste kansen voor robotica, te weten de  maakindustrie, logistiek & transport, inspectie & onderhoud, agrarische sector en gezondheidszorg, centraal staan. Vijf verschillende sectoren / applicatiedomeinen, maar met een breder toepasbare technologische basis zullen de wereldpers bereiken. Vijf roboticasystemen zullen Nederland positioneren. Tijdens het congres geven vertegenwoordigers van deze sectoren lezingen en gaan de dialoog aan over de toepassingen, mogelijkheden en toekomst van robotica op hun vakgebied.

Congresprogramma