nieuw coronavirus in china 1

Maatregelen rondom het Coronavirus (COVID-19)

Als organisatie volgen wij, Mikrocentrum, de ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19) nauwgezet aangezien de voorschriften en beperkingen van dag tot dag en van week tot week kunnen veranderen. Zo houden we dagelijks de adviezen vanuit het RIVM (Nederland) in de gaten en zorgen we voor passende maatregelen, ook in samenspraak met samenwerkingspartners, om risico’s te vermijden. Het welzijn van onze bezoekers staat uiteraard voorop. Graag delen we de door ons genomen maatregelen en enkele adviezen. Vooralsnog gaat Vision, Robotics & Motion 2020 door, maar uiteraard houden we de situatie nauwlettend in de gaten. 

Vision, Robotics & Motion vindt plaats in het NH Conference Center Koningshof te Veldhoven. Wij staan in nauw contact met deze locatie en nemen in samenspraak met hen passende maatregelen. Denk hierbij aan het plaatsen van instructie- en waarschuwingsborden en plaatsen (indien beschikbaar) desinfecterende handgel. 

Wat adviseert het RIVM ten aanzien van het Coronavirus en evenementen?

Het RIVM geeft op dit moment op haar website geen negatief advies over het niet door laten gaan van geplande publieksactiviteiten. Wel wordt aangegeven om bij het bezoeken en organiseren van evenementen de volgende standaardmaatregelen op te volgen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven:

 • Was de handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Als een bezoeker van het evenement in de eerste twee weken na terugkeer uit een risicogebied echter gezondheidsklachten krijgt (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten), moet hij/zij thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts.

In aanvulling daarop adviseren wij om geen handen te schudden. Indien dit toch gebeurt adviseren wij u om direct uw handen goed te wassen en/of te desinfecteren. 

Het RIVM adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis. Om de mogelijke verspreiding in deze provincie in kaart te brengen, start het RIVM een steekproef naar COVID-19.

Heeft u recent een risicogebied bezocht, vertoont u ziekteverschijnselen of heeft u contact gehad met een corona patiënt?

Als organisatie vragen we personen die recent risicogebieden hebben bezocht of recent ziekteverschijnselen hebben gehad of die in contact zijn geweest met Corona besmette personen, niet naar Vision, Robotics & Motion te komen.

Wat weten we nu van het Coronavirus?

Bronnen als de RIVM en media als het NOS journaal, geven het volgende aan:

 • Het virus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen. Wie geen symptomen vertoont, vormt amper besmettingsgevaar.
 • Iemand kan gemiddeld twee à drie anderen besmetten (minder dan bij bijvoorbeeld mazelen). Dit cijfer daalt echter door alle voorzorgsmaatregelen.
 • Verreweg de meesten hebben lichte (griepachtige) klachten.
 • Bijna alle sterfgevallen betreffen oudere of al zieke mensen

Bekijk hier de actuele status zoals gegeven door het RIVM.

Algemene adviezen:

 • Was/reinig regelmatig uw handen, zeker na niezen/hoesten, met zeep of desinfecterende handgel.
 • Bedek bij het niezen/hoesten uw neus en mond met een papieren tissue of nies/hoest in uw elleboog. Gooi gebruikte tissues direct weg en was daarna uw handen.
 • Vermijd contact van dichtbij met personen die ziekteverschijnselen als niezen/hoesten, kortademigheid of koorts vertonen.
 • Vermijd handenschudden met andere personen of was/desinfecteer na het schudden direct uw handen.
 • Bij vertoning van ziekteverschijnselen en/of wanneer u uit een corona getroffen gebied komt, neem direct telefonisch contact op met uw huisarts.
 • Indien u een bezoek brengt aan een gebied waar meldingen zijn van het coronavirus, zorg dan dat u niet in aanraking komt met levende dieren

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen, dan kunt contact opnemen met de organisatie. Lees hier ook de Q&A van het RIVM.