ELAN Vision Robotics Motion Mikrocentrum

Nieuw elan voor Vision, Robotics & Motion

Zou het er dan toch van komen? Als het aan Mikrocentrum ligt zeker. En als het aan Robot Magazine ligt ook. We hebben het natuurlijk over Vision, Robotics & Motion dat vorig jaar net als de meeste evenementen het coronaonderspit moest delven. Dit jaar staan alle seinen echter op knallend groen. Een nieuw team van drie gedreven vrouwen gaat de 18de editie met nieuw elan naar een volgend niveau tillen.

“We hebben net een zeer informatieve denktanksessie achter de rug”, zegt Charlotte de Jong die als kersverse Eventmanager hét vision­ en robotevenement van de Benelux in succesvolle banen mag gaan leiden. De Jong wordt bijgestaan door eveneens Eventmanager Merel Hartman en Manager Marketing & Communicatie Susan­ne van Doornik. Gezamenlijk mogen zij de ingedommelde robotmarkt opschudden om de beste vision­ en robot­ wijsheid boven tafel te krijgen. Nou ja, ingedommeld… De vision­ en robotradaren draaien al enige tijd op volle overtoeren. Fysieke ontmoetingen bleven echter langer uit dan menig mens lief is. Nu daar verandering in lijkt te komen, wil het nieuwe team dat momentum met beide handen aangrijpen.

Vijf pijlers, een omgeving

“Ontwikkelingen op zowel het gebied van machinevision als robotica zitten in een enorme stroomversnelling”, zegt De Jong, die inmiddels heel wat technologieleve­ranciers, systeemintegratoren en eindgebruikers heeft gesproken. “En in Nederland lopen we hierbij in sommige sectoren echt voorop. Zaak dus om van elkaar te leren en dit verder uit te bouwen. Want hoewel de kennis bij sommige partijen van uitzonderlijk hoog niveau is, leven er ook veel vragen. Over de laatste stand der techniek, succesvol toepassen, procesintegratie of regelgeving, om maar eens een aantal punten aan te snijden. Omdat dit soort vragen zelden op zichzelf staan, hebben we beslo­ten het programma in vijf technologische pijlers onder te verdelen. Op de eerste plaats – de beursnaam zegt het al – hebben we natuurlijk vision. Dit is waar het 20 jaar geleden allemaal mee begon, maar waar sindsdien enor­me stappen zijn gezet. Natuurlijk is er nog ruimte voor de eenvoudige 2D­camera van weleer. Die kent nog steeds zijn toepassingsgebied. Maar wie had destijds kunnen bedenken dat we het naast 3D niet over multispectraal, maar hyperspectyraal zouden hebben? Over nabij infra­ rood? Of over embedded vision, waarbij ook steeds meer slimme AI aan boord is? Optica hebben we als tweede pij­ ler gekozen. Nu is hier natuurlijk een overlap met vision: zonder lens geen plaatje. Toch is besloten voor een extra pijler. Dit biedt meer ruimte voor de hardware waarmee de visionapplicaties zijn opgebouwd. Feitelijk geldt zo’n samenhang ook voor de pijlers robotica en motion. Met motion krijgen de kinematica en bijbehorende hardware ruim baan. Denk aan servomotoren, besturingen, sensoren en grijper. Het zijn de bouwstenen voor het flexibele meerassige systeem dat we uiteindelijk de robot noemen. Dit kunnen zesassers, deltarobots of scara robots zijn, maar uiteraard zijn ook de cobots en de mobiele robotica – denk aan AMR of drones – bij deze pijler ondergebracht.

Last but not least, hebben we gemeend er goed aan te doen een aparte data science­pijler toe te voegen. Hier bundelen we kennis over het bovenliggende ecosysteem. Denk aan cloud­toepassingen zoals remote access en cybersecurity of aan AI en voorspellend onderhoud.”

De Jong benadrukt dat de pijlers alles behalve zuilen zijn. Integendeel. Vele onderwerpen op Vision, Robotics & Motion kennen namelijk een nauwe verwantschap. Niet voor niets zijn vision en robotica al decennia een zeer geliefd duo. Juist samen ontstaat hun extreem flexibele synergie. “We willen dat bezoekers die overwegen vision en/of robotica toe te passen op één plek alles vinden wat ze nodig hebben om de fundamentele keuzes te maken. Dit uiteraard het liefst met een aantal nieuw opgedane contacten die hen in een vervolgtraject verder kunnen helpen. Tegelijkertijd is Vision, Robotics & Motion ook dé plek waar robotintegratoren naartoe gaan om te ont­ dekken met welke nieuwe bouwstenen zij bestaande of nieuwe problemen beter kunnen oplossen. En uiteraard speelt ook bij hen het netwerken, nu misschien wel meer dan voorheen. Tijdens corona hebben weinig concullega’s elkaar in de ogen kunnen kijken, terwijl ook dat belangrijk is willen we Nederland op voorsprong houden.”

Beproefde kennisformule

Gevraagd hoe het drietal denkt het nieuwe elan vorm te geven, formuleert zich een kleine paradox. Enerzijds wordt vastgehouden aan de beproefde formule van een stevig inhoudelijk lezingenprogramma met een kleine beurs en een demo plein. “Kennisoverdracht is onze core business”, legt De Jong uit. “Wij organiseren dan ook geen beurs, die in beginsel een marktplaats is. Daarentegen organiseren we een bijeenkomst waar van elkaar en met elkaar geleerd wordt. Dat betekent vertrekken vanuit de inhoud, waarbij tijdens de pauzes de praktijk aanschouwd kan worden. Meer nog dan in voorgaande ja­ ren leggen we hierop de nadruk. Onder andere door ook de opleidingentak van Mikrocentrum actief te betrekken. Zij gaan aan de hand van enkele hands­on workshops bezoekers de basics van vision en robotprogramme­ren bijbrengen. Van dingen uitgelegd krijgen, worden mensen ongetwijfeld slimmer. Maar door het te doen, onthouden ze het ook nog.

Mikrocentrum & Robot Magazine

Mikrocentrum is een organisatie die zich richt op kennisoverdracht en het verbinden van mensen binnen de hightech­ en maakindustrie. Dit doen zij aan de hand van cursussen, maar ook middels themadagen en meerdaagse evenementen en een netwerkcollectief, het High Tech Platform. Enkele kaskrakers zijn de Precisiebeurs, de 3D Production Days (met onder andere RapidPro) en natuurlijk Vision, Robotics & Motion. Aange­zien ook Robot Magazine (robot)kennisover­dracht als doelstelling heeft, werken Mikro­centrum en Robot Magazine nauw samen als kennispartners om van editie 2022 een succes te maken.

Dit artikel is overgenomen uit het magazine van Robot Magazine, geschreven door Liam van Koert. U kunt het gehele artikel teruglezen op pagina 14 en 15. 

Registreer uw gratis bezoek voor Vision, Robotics & Motion op 8 en 9 juni in de Brabanthallen te 's-Hertogenbosch.