VRM2018

Zeer succesvolle 17e editie Vision, Robotics & Motion

Op 6 en 7 juni vond de 17e editie van vakbeurs Vision, Robotics & Motion, georganiseerd door Mikrocentrum, plaats in het NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven. De 1380 bezoekers ontdekten gedurende deze twee dagen slimme oplossingen om betrouwbaarder, veiliger en sneller te produceren dankzij automatisering, robotica, machine vision en motion control.

“Robots worden steeds slimmer en makkelijker inzetbaar in de industrie. Dankzij deze vergrote toegankelijkheid wordt de samenwerking tussen mens en robot steeds intensiever. Er vindt een verschuiving plaats naar een nieuwe generatie robots: de collaboratieve robot (cobot), die naast of met mensen werkt” aldus Michiel Beerens, Manager Vision, Robotics & Motion. “Juist deze verschuiving, met alle bijbehorende facetten, stond centraal in zowel het congresprogramma als op de expovloer”.

Waar liggen de kansen voor Nederland

Robots worden niet alleen makkelijker, maar ook steeds breder inzetbaar. Meer en meer toepassingen komen binnen bereik. In het congres van platformorganisatie Holland Robotics was er aandacht voor de 5 sectoren waar robotisering voor Nederland de grootste kansen biedt. Naast de maakindustrie gaat het vooral om de logistiek, maintenance, agrifood en de gezondheids- en welzijnssector. Uit iedere sector was een prominente vertegenwoordiging aanwezig om de stand van zaken toe te lichten.

Visiontechnologie wordt steeds krachtiger

Binnen de fabrieksautomatisering speelt de visiontechnologie een steeds belangrijkere rol. Dit thema was dit jaar dan ook goed vertegenwoordigd, zowel in het lezingenprogramma als op de beursvloer. Tobias Müller van Fraunhofer IPT deelde een use-case van vision in de assemblage van micro-electronica. Waar in het verleden vaak nog tactiele meetstappen nodig waren, kan met vision tegenwoordig de benodigde nauwkeurigheid tegen veel hogere doorvoersnelheden gerealiseerd worden.  

Vision & Motion slaan de handen ineen

De echte meerwaarde van machine vision, aandrijftechniek en robotica zit hem in de samenwerking. Dat kwam vooral goed naar voren in de duo-presentatie over het geautomatiseerd leegladen van zeecontainers, een praktijkcase bij Copal. Job Mensen van Pliant vertelde over de Machine Vision en Christian Kleijn belichtte de Robotica & Motion kant van het project.

Aan innovaties geen gebrek

Ook deze editie konden bezoekers de laatste innovaties ontdekken. Zo maakte men kennis met de onderhoudsrobots van Vertidrive. In zijn keynotelezing vertelde CEO Maurice Hofman over het ontwikkelingstraject van dit nieuwe platform. Michiel Beerens: “De lessen van Maurice kunnen we allemaal ter harte nemen. Bij de ontwikkeling van nieuwe oplossingen zijn marktkennis en een gedegen businesscase van levensbelang, want enkel met een heldere focus leidt ontwikkeling ook tot commercieel succes. Niet alleen in het lezingenprogramma werden innovaties gepresenteerd, ook de 78 exposanten presenteerden hun laatste uitvindingen op de expovloer en demonstratiepleinen.

Vision, Robotics & Motion 2019

De volgende editie staat gepland op 12 en 13 juni 2019. Via deze website houden wij u graag op de hoogte.