• 14:15-15:00
  • Genderfoyer Holland Robotics Congres

Robotisering in de Agri & Food sector 'wat is mogelijk en wenselijk?' (vervolg)

14.15-14.30: Pitch Bram Tijmons - Pats Indoor Drone Solutions: Indoor Drone Solutions in de glastuinbouw

14.30-14.50: Plenaire discussie over drones en de impact op de maatschappij -  gemodereerd door het AgriFoodTech Platform (FME)

14.50- 15.00: Kort gesprek op het podium tussen moderator AgriFoodTech Platform & Jilde Garst over het belang van de dialoog voor de implementatie van nieuwe technologie