• 15:00-15:25
  • Zaal 1
  • ILO-Net

Ontwikkeling van de Extremely Large Telescope

  • Ramon Navarro
  • NOVA

De ontwikkeling van de Extremely Large Telescope en zijn wetenschappelijke instrumenten worden belicht. De Nederlandse industrie is betrokken bij de bouw van de telescoop. VDL maakt bijna duizend structuren die de hoofdspiegel segmenten op nanometers nauwkeurig vasthoud. Demcon maakt de lanceerinrichtingen voor de lasers voor de adaptieve optiek. Beiden systemen gebruiken hierbij techniek van TNO. 
NOVA ontwikkelt wetenschappelijke apparatuur die de beelden van de Telescoop analyseert. Spectrografen rafelen het licht uiteen in duizenden kleuren en alle beschikbare technieken worden gebruikt om exoplaneten te onderzoeken, ondanks extreme contrastverschillen met hun moederster. Het thermisch infrarode METIS project wordt geleid door Nederland.