• 11:00-11:30
  • Zaal 2
  • Seminar AutomationNL

Innovaties in intralogistiek en automatisering

  • Vincent Rijnaars
  • Addverb

Productiebedrijven zijn sterk afhankelijk van hun logistiek voor de aanvoer van materialen en de afvoer van producten. Welke innovaties zien we op dit gebied?