• 11:45-12:10
  • Genderfoyer

Verbetering productiviteit industrie onder druk – versnelling robotisering noodzakelijk

  • Gert Jan Braam
  • ING Nederland

Hoewel het aantal industrie robots de laatste tien jaar vervijfvoudigd is tot 12.000 is een versnelling van robotisering en productieautomatisering noodzakelijk om de productiviteitsgroei te laten toenemen. Het groeitempo van het aantal robots is echter afgenomen. Wat is er de afgelopen periode gebeurt? Waarom is een versnelling van robotisering noodzakelijk? Nieuwe technologie zal echt moeten renderen om de productiviteit te verhogen en de concurrentiepositie te versterken. Wat zijn de financiële aspecten?