• 15:35-16:00
  • Zaal 1

Fieldlab Advanced Manufacturing Logistics

  • Eddie Mennen
  • Yaskawa
  • Bart Vorselaars

Het fieldlab Advanced Manufacturing Logistics (AML) heeft als doelstelling de realisatie van een "state of the art” AML-systeem op de Brainport Industries Campus, dat uitrolbaar is naar andere hightech clusters en productiebedrijven. Met het AML-fieldlab zal de operationele performance van bedrijven worden verbeterd met 24/7 logistiek door gedeelde opslag en beweging, slimme automatisering en smart robotics. Het intelligente systeem zal een breed scala aan functionaliteiten omvatten waaronder geautomatiseerde aanvoer, afvoer en opslag van materialen en vormbepalende gereedschappen, retouren en eindproducten, zodanig dat productieprocessen volcontinu kunnen doorlopen. Alle bewoners van de Brainport Industries Campus zullen op termijn gebruik kunnen maken van dit gecentraliseerde logistieke systeem.