• 10:30-11:10
  • Genderfoyer
  • Genderfoyer

Samenwerking tussen industrie en onderwijs op het gebied van robotica

  • Mark Stappers
  • Fontys Hogscholen
  • Randy Kerstjens
  • Fontys Hogescholen

In deze lezing wordt vanuit Fontys Hogeschool Engineering en het bijbehorende Lectoraat Mechatronica & Robotica aangegeven wat de mogelijkheden zijn tot samenwerking tussen een kennisinstelling (onderwijs) en de industrie. Er wordt inzicht gegeven in de organisatie van onder andere projecten en het toegepaste onderzoek. Door middel van diverse praktijkvoorbeelden/cases in samenwerking met bedrijven wordt verder inzicht gegeven in de samenwerkingsmogelijkheden en potentie van het onderwijs.