• 14:00-14:25
  • Zaal 1

Veilige toe- en afvoer naar een industriële robotcel, wat zijn de huidige eisen?

  • Nick de With
  • Fusacon

Een industriële robotcel veilig afschermen/beveiligen is redelijk complex als het product met een conveyor door een opening naar binnen of naar buiten wordt getransporteerd. Belangrijke vragen zijn: Hoe groot mag een opening zonder beveiliging zijn? Wanneer is een lichtscherm met muting vereist en welke eisen worden hieraan gesteld? Wat zegt de onlangs vernieuwde norm EN 619 hierover? Tijdens de lezing wordt uitgelegd wat de huidige eisen zijn voor een veilige toe- en afvoer naar een industriële robotcel.