• 14:40-15:05
  • Genderfoyer

Veilig omgaan met collaboratieve robots

Robots worden steeds vaker zonder veiligheidshekwerk gebruikt; zowel de industriële cobots als ook in domeinen als gezondheidszorg, service robots en huishoudelijke robots. Het is van groot belang dat dit veilig gebeurt. Daarnaast is er een sterke behoefte aan standaarden om gemakkelijker te kunnen opschalen. De technische commissie ‘Robotics’ werkt aan nieuwe ISO normen voor deze nieuwe toepassingen van robots. De uitdaging is om in de normontwikkeling de technologische ontwikkelingen voor te zijn en in toepassing de eindgebruikers te informeren over hun verantwoordelijkheden.