Programma 7 juni 2018

 • 10:00-10:40

De engineer als hulpverlener versus commercieel ontwikkelen, het ontstaan van een serie gestandaardiseerde Magnetische Crawler Robot oplossingen en verder

De traditionele manier zandstralen van zeeschepen is zeer arbeidsintensief, ongezond, gevaarlijk en bovendien zwaar belastend voor het milieu. Dat moest beter kunnen, was de visie van VertiDrive in 2008. Nu, tien jaar later, staan er een 4 succesvolle robotplatforms die belangrijke delen van dit werk automatiseert en behalve schepen ook bruggen, off-shore platforms en olie opslagtanks kan bewerken. Maar de weg van ‘goed idee’ naar ‘succesvolle businesscase’ gaat zelden over rozen. Maurice Hofman, CEO van Vertidrive, vertelt over het spanningsveld tussen de engineer, die ieder probleem bij de horens wil vatten, en commerciële afwegingen bij de ontwikkeling van een nieuw product. Welk deel van het probleem ga je oplossen en welk deel ligt bij de klant of een partner/toeleverancier, welke ontwikkelingen ga in implementeren in je standaard producten? En hoe behoud je de juiste focus bij de ontwikkeling van een nieuw product? Hoe maak je de markt klaar voor je product en kom je van push naar pull. Maurice zal jullie meenemen in de ontwikkeling van de afgelopen 10 jaar van VertiDrive en de lessons learned met jullie delen!

 • 10:40-11:00

Expo

 • 11:00-11:25
 • Genderfoyer

The Industrial Internet of Things needs a Machine Motorcortex

In the human brain the motorcortex takes care of all kinds of complex tasks without us being aware of it; like walking, balancing and even breathing. We created a machine Motorcortex that does that for machines, to handle complex tasks autonomously so the operator can focus on higher level tasks. Moreover Motorcortex can connect at blazing speeds directly to a webbrowser, to the Motorcortex of other machines and to IoT cloud services. Imagine that our human motorcortex could do that.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  The Industrial Internet of Things needs a Machine Motorcortex (1.4 MB)

 • 11:30-11:55
 • Genderfoyer

Autonome robots in de echte wereld

"Een robot is een complex systeem. Er gaat een opdracht en sensordata in, en op basis daarvan gaat het iets doen. Maar ziet zo’n systeem er nu uit van binnen? Wat zijn de uitdagingen? En hoe worden die aangepakt? In deze lezing wordt een autonome robot doorgelicht, van de brij aan binnenkomende sensordata tot de uitvoering van een taak, om zo het gedrag van een robot wat inzichtelijker te maken."


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Autonome robots in de echte wereld (878 KB)

 • 12:30-13:30

Lunch & bezoek Expo

 • 13:30-13:55
 • Genderfoyer

Automatic Container Unloading | Vision

To automatically unload a container, filled with either loose bags or boxes, a pick and place robot is required with an intelligent vision and control system. Pliant has developed a vision system based on infrared laser technology that is able to detect objects in a 3D point cloud. For example, loose bags that are stacked in layers inside a container. This presentation discusses the development of this vision system. It is the first part of a double presentation together with the company Controllab. 


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Automatic Container Unloading | Vision (1.2 MB)

 • 14:00-14:25
 • Genderfoyer

Automatic Container Unloading | Robotics & Motion

To automatically unload a container, filled with loose bags, in an economic way, a pick and place robot is required with an intelligent vision system and intelligent control. Controllab has developed a motion control system that optimizes speed under the limitations of maximum engine power and obstacle avoidance. This presentation discusses the development of this motion control system. It is the second part of a double presentation together with Pliant.

 • 14:25-14:40
 • Genderfoyer

Bezoek Expo

 • 14:40-15:05
 • Genderfoyer

Veilig omgaan met collaboratieve robots

Robots worden steeds vaker zonder veiligheidshekwerk gebruikt; zowel de industriële cobots als ook in domeinen als gezondheidszorg, service robots en huishoudelijke robots. Het is van groot belang dat dit veilig gebeurt. Daarnaast is er een sterke behoefte aan standaarden om gemakkelijker te kunnen opschalen. De technische commissie ‘Robotics’ werkt aan nieuwe ISO normen voor deze nieuwe toepassingen van robots. De uitdaging is om in de normontwikkeling de technologische ontwikkelingen voor te zijn en in toepassing de eindgebruikers te informeren over hun verantwoordelijkheden.

 


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Veilig omgaan met collaboratieve robots (643 KB)

 • 15:10-15:35
 • Genderfoyer

Meer performance door “CUSTOMIZED” en “SMART” robots

Productiviteit en efficiëntie zijn in de competitieve wereld van vandaag meer dan ooit de cruciale succesfactoren voor een performante productie. Door gebruik te maken van “CUSTOMIZED” (2D, 3D vision, force sensing, …) en “SMART” (Productie monitoring en analyse ) robots zorg je voor een hogere kwalitatieve productie output en optimalisatie van uw gehele productieproces.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Meer performance door “CUSTOMIZED” en “SMART” robots (2.7 MB)

 • 15:35-16:00
 • Genderfoyer

Expo

 • 16:00-17:00
 • Genderfoyer

Netwerkborrel

 • 10:00-10:40

De engineer als hulpverlener versus commercieel ontwikkelen, het ontstaan van een serie gestandaardiseerde Magnetische Crawler Robot oplossingen en verder

De traditionele manier zandstralen van zeeschepen is zeer arbeidsintensief, ongezond, gevaarlijk en bovendien zwaar belastend voor het milieu. Dat moest beter kunnen, was de visie van VertiDrive in 2008. Nu, tien jaar later, staan er een 4 succesvolle robotplatforms die belangrijke delen van dit werk automatiseert en behalve schepen ook bruggen, off-shore platforms en olie opslagtanks kan bewerken. Maar de weg van ‘goed idee’ naar ‘succesvolle businesscase’ gaat zelden over rozen. Maurice Hofman, CEO van Vertidrive, vertelt over het spanningsveld tussen de engineer, die ieder probleem bij de horens wil vatten, en commerciële afwegingen bij de ontwikkeling van een nieuw product. Welk deel van het probleem ga je oplossen en welk deel ligt bij de klant of een partner/toeleverancier, welke ontwikkelingen ga in implementeren in je standaard producten? En hoe behoud je de juiste focus bij de ontwikkeling van een nieuw product? Hoe maak je de markt klaar voor je product en kom je van push naar pull. Maurice zal jullie meenemen in de ontwikkeling van de afgelopen 10 jaar van VertiDrive en de lessons learned met jullie delen!

 • 10:40-11:00

Expo

 • 11:00-11:25
 • Zaal 1

KUKA mxAutomation: robotprogrammatie via de PLC

Heb je interesse in een automatiseringsoplossing van KUKA, maar je mist de kennis in KUKA robot-programmeertaal? Geen probleem! Kies dan gewoon voor onze software KUKA.PLC.MxAutomation. Met deze software is het mogelijk om de KUKA robots te programmeren, controleren en bedienen via een bovenliggende besturing (PLC, PC, CNC). Met KUKA.PLC mxAutomation kan de eindgebruiker de KUKA robot dus bedienen in een voor hem vertrouwde bedieningsomgeving. 

 • 11:30-11:55
 • Zaal 1

Hyper-Spectral Imaging en Deep Learning

Welke soorten Hyper-Spectrale camera’s zijn er? Welke nieuwe toepassingen bieden de nieuwe generatie, kleine, lichte maar ook vooral betaalbare Hyper-Spectrale camera’s? Wat is Deep Learning? Gaat Deep Learning zowel het programmeren van specifieke applicaties als het traditioneel gebruik van statistiek vervangen?

 • 12:30-13:30

Lunch & bezoek Expo

 • 13:30-13:55
 • Zaal 1

Vision- en VR-gebaseerde teleoperatie

Robots zullen in de zeer nabije toekomst het meest effectief kunnen worden ingezet als zij flexibel en betrouwbaar samenwerken met mensen. Doel is om taken uit te kunnen voeren die een mens momenteel niet (alleen) kan, of die een mens niet meer wil uitvoeren, bijvoorbeeld omdat deze te zwaar of te gevaarlijk is. Voorbeelden hiervan zijn inspectie, reparatie en onderhoud, of reddingsoperaties. Technologische uitdagingen op dit gebied zijn er volop.
Met i-Botics richt TNO zich op het oplossen van:
- de adaptieve en intuïtieve samenwerking tussen mens en robot met behulp van VR
- de onbetrouwbare communicatieverbinding tussen mens en robot

 • 14:00-14:25
 • Zaal 1

De connected robot anno 2018; Hoe intelligent is de industriële robot nu echt?

Verregaande digitalisering transformeert de industrie. Voorheen werden robots voornamelijk ingezet voor het uitvoeren van repetitieve taken. De industrie van vandaag de dag vraagt echter om steeds flexibelere, intelligente en verbonden robotsystemen. Deze systemen zorgen niet alleen voor geautomatiseerde processen, maar ook voor verbeterde productiviteit en efficiëntie. Hoe integreert u deze slimme robots in uw systeem en wat doet u met de data die ze genereren? En hoe beheerst u de verbonden sensoren en software? Tijdens onze lezing op Vision, Robotics & Motion 2018 gaat onze Roboticaspecialist Tomas de Boer hier dieper op in.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  De connected robot anno 2018; Hoe intelligent is de industriële robot nu echt? (2.7 MB)

 • 14:25-14:40
 • Genderfoyer

Bezoek Expo

 • 14:40-15:05
 • Zaal 1

Zelfrijdende robots in logistiek vergroten productiviteit. Maar zijn ze veilig en makkelijk in gebruik?

AGV's van de 2e generatie bieden een prima oplossing voor het tekort aan personeel. Deze mobiele robots navigeren op de omgeving en hebben geen infrastructuur nodig. Ze nemen het routinewerk van medewerkers in de logistiek en productie moeiteloos over. Veel gehoorde vragen als hoe staat het met veiligheid, zijn AGV's duur, hoe kan ik eenvoudig beginnen, worden in deze lezing besproken.

 • 15:10-15:35
 • Zaal 1

Industriële IoT - a big MES

Om productie in Nederland te houden (en terug te krijgen) moeten we zorgen voor Slimme Productie. “Slim” worden vergt analyseren van informatie, vergt interpreteren van data, vergt structureel verzamelen van meetwaarden. Traditioneel gebeurt dit in de MES-laag. Maar de MES verandert, groeit door de komst van meer en meer sensoren en apparaten die rechtstreeks data verzamelen en langs verschillende kanalen informatie versturen. Niet alleen meer naar uw vertrouwde lokale MES-omgeving maar ook naar uw klanten, partners en leveranciers in “The Cloud”. Daarnaast komen machineleveranciers met bijvoorbeeld eigen OEE oplossingen. Interessant voor de betreffende operator aan die ene machine maar hoe krijgt u de informatie van uw hele productielocatie gepresenteerd? Hoe houdt u regie in dit versnipperde en uitdijende landschap!

 • 15:35-16:00
 • Genderfoyer

Expo

 • 16:00-17:00
 • Genderfoyer

Netwerkborrel

 • 10:00-10:40

De engineer als hulpverlener versus commercieel ontwikkelen, het ontstaan van een serie gestandaardiseerde Magnetische Crawler Robot oplossingen en verder

De traditionele manier zandstralen van zeeschepen is zeer arbeidsintensief, ongezond, gevaarlijk en bovendien zwaar belastend voor het milieu. Dat moest beter kunnen, was de visie van VertiDrive in 2008. Nu, tien jaar later, staan er een 4 succesvolle robotplatforms die belangrijke delen van dit werk automatiseert en behalve schepen ook bruggen, off-shore platforms en olie opslagtanks kan bewerken. Maar de weg van ‘goed idee’ naar ‘succesvolle businesscase’ gaat zelden over rozen. Maurice Hofman, CEO van Vertidrive, vertelt over het spanningsveld tussen de engineer, die ieder probleem bij de horens wil vatten, en commerciële afwegingen bij de ontwikkeling van een nieuw product. Welk deel van het probleem ga je oplossen en welk deel ligt bij de klant of een partner/toeleverancier, welke ontwikkelingen ga in implementeren in je standaard producten? En hoe behoud je de juiste focus bij de ontwikkeling van een nieuw product? Hoe maak je de markt klaar voor je product en kom je van push naar pull. Maurice zal jullie meenemen in de ontwikkeling van de afgelopen 10 jaar van VertiDrive en de lessons learned met jullie delen!

 • 10:40-11:00

Expo

 • 11:00-11:25
 • Zaal 2

Micro and nano optical inline inspection

Today’s sensors meet structure sizes in the µm or even nm range at high circuit complexity. These structures are usually printed in thin layer technology and coated in thin film technology. Sensors as well as glass-material usually have to be investigated for surface and coating defects by optical techniques. So far, it has been impossible or prohibitively expensive to implement automated quality assurance procedures for each individual optical measure and at high throughput. Quality assessment is therefore mostly limited to statistical sampling techniques employing specially trained personnel performing the evaluations. In the present pilot project, the authors have demonstrated a successful implementation of a system which adjusts the focus and RGB-Lighting with new developed technique features. Next, the image data are transferred to the AlfaVis analysis software developed and distributed by SMD Production-Technology. This software package is developed for the detection of various types of structural defects on the original sample, like missing circuit structures, short circuits or any other surface defects or surface pollution. The system is flexible and can be adapted quickly and easily to a change of sample layout requiring only minutes for the adjustment to the new layout and to the optimization process.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Micro and nano optical inline inspection (5 MB)

 • 11:30-11:55
 • Zaal 2

Collaborative Applications with YASKAWA

Collaborative robots become more popular among industrial production due to the fact that such robot allows direct interaction between machine and human during manufacturing process. However, not only collaborative robot is the key element in successful workplace, but also complete application including tools, layout, surrounding environment and factory logistics must be considered during risk analysis and risk assessment. YASKAWA presents possible applications and overall approach in design of a collaborative workplace.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Collaborative Applications with YASKAWA (2.8 MB)

 • 12:30-13:30

Lunch & bezoek Expo

 • 13:30-13:55
 • Zaal 2

BionicCobot: A pneumatic lightweight robot with human motion dynamics

The BionicCobot is the first pneumatics-based collaborative robot. It results from nature-inspired research in Festo’s Bionics Learning Network. The BionicCobot is based on the human arm not only in terms of its anatomical construction. Like its biological role model, the pneumatic lightweight robot solves many of its tasks with the help of flexible and sensitive movements. Due to this flexibility, it can work directly and safely together with humans.

 

 • 14:00-14:25
 • Zaal 2

Uitbreiding applicaties voor CoBots

Nu steeds meer organisaties de mogelijkheden en voordelen zien van het inzetten van CoBots, worden ook steeds meer toepassingen ontwikkeld waar de CoBot tot zijn recht komt: een overzicht van (nieuwe) toepassingen voor CoBots door de verdere ontwikkeling van hardware, software én de input van de eindklant.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Uitbreiding applicaties voor CoBots (2.5 MB)

 • 14:25-14:40
 • Genderfoyer

Bezoek Expo

 • 14:40-15:05
 • Zaal 2

Slimme en flexibele productie

Smart manufacturing combineert informatie, technologie en menselijk vernuft en brengt een snelle revolutie teweeg in de ontwikkeling en toepassing van manufacturing intelligence. Flexibele Productie is het gereedschap om te reageren op een onvoorspelbare markt, de vraag naar variëteiten op en een product of maatproductie. Het proces van uitvinden, vervaardigen, transport en verkoop zal fundamenteel veranderen.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Slimme en flexibele productie (1.1 MB)

 • 15:10-15:35
 • Zaal 2

3D vision – complementing 2D rather than replacing it

2D- en 3D machine visie hebben elk apart specifieke toepassingsgebieden maar hoeven elkaar daarom niet noodzakelijk uit te sluiten.
In deze lezing wordt besproken hoe 3D data kan gecombineerd worden met 2D informatie om een meer effectieve oplossing te bekomen voor vraagstukken als lokalisatie en verificatie.
Concrete voorbeelden hiervan zijn het inspecteren van planten en het segmenteren van individuele blaadjes of het precies lokaliseren van vlakke objecten die netjes en dicht tegen elkaar gestapeld zijn.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  3D vision – complementing 2D rather than replacing it (2.5 MB)

 • 15:35-16:00
 • Genderfoyer

Expo

 • 16:00-17:00
 • Genderfoyer

Netwerkborrel